Home / Tag Archives: Thieulaodong – thuhai – caphe

Tag Archives: Thieulaodong – thuhai – caphe

Thiếu gần 50% lao động thu hái cà phê niên vụ 2021

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ thu hoạch cà phê kéo dài trong khoảng 3 tháng cuối năm nay, lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 40 – 50%. Còn lại lực lượng lao động thu hái cà phê đến từ ngoại tỉnh ...