Home / Tag Archives: Thunghiem – xahoi – doiaulo – layngotngao

Tag Archives: Thunghiem – xahoi – doiaulo – layngotngao

Thử nghiệm xã hội: đổi âu lo lấy ngọt ngào

Ngày 13/04/2021; hoạt động Thử nghiệm xã hội mang tên “Đổi âu lo lấy ngọt ngào” lần đầu tiên được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications – trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Truyền thông Let’s ...