Home / Tag Archives: Thuthach – kinhdoanh – nhangiaithuong – 240trieudong

Tag Archives: Thuthach – kinhdoanh – nhangiaithuong – 240trieudong

Thử thách kinh doanh nhận giải thưởng 240 triệu đồng

Cuộc thi Kinh doanh – GBA Business Challenge 2021; do Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) kêu gọi các tài năng trẻ địa phương tham gia cuộc thi chia sẻ ý tưởng kinh doanh. Người chiến thắng thử thách năm nay sẽ nhận được giải thưởng ...