Home / Tag Archives: tiengthom – huongngai

Tag Archives: tiengthom – huongngai

Tiếng thơm Hương Ngải

Hương Ngải là tên chữ của Kẻ Ngái ngày xưa, gọi nôm na là làng Ngái, thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây (nay thuộc xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội). Ngôi làng này nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, có nhiều di tích quý ...