Home / Tag Archives: Tiepsuc – DNsanxuat

Tag Archives: Tiepsuc – DNsanxuat

Tiếp sức để doanh nghiệp vững vàng sản xuất kinh doanh

Trong tháng 7-2021, dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN). Hàng loạt DN đóng cửa, tạm dừng hoạt động do không đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ”, đóng cửa để truy vết F0 ...