Home / Tag Archives: Tinhca – bensuoi – namtu

Tag Archives: Tinhca – bensuoi – namtu

Tình ca bên suối Nậm Tu

“Anh hát lời yêu thương em suốt đời. Mình dệt tình ca bên vách núi này thôi. Tiếng đàn em ngân vang cùng mùa lúa chín. Lời yêu thương em gửi vào khung dệt. Tiếng khèn anh dìu dặt cùng suối, cùng gió, cùng trăng và mây ngàn…”. Những lời ...