Home / Tag Archives: Toyotakhoidong – cungem – ATGT2021

Tag Archives: Toyotakhoidong – cungem – ATGT2021

Toyota khởi động cùng em ATGT 2021

Ngày 11/01/2021;  Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, triển khai Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2020 – 2021. Chương trình ...