Home / Tag Archives: TPtaptrung – phattrien – TMDV

Tag Archives: TPtaptrung – phattrien – TMDV

Thành phố tập trung phát triển thương mại – dịch vụ

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Thành phố hội tụ nhiều điều kiện cũng như thế mạnh để phát triển ngành thương mại – dịch vụ tương xứng với tiềm năng. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành phố tiếp tục đưa ra nhiều chính sách, ...