Home / Tag Archives: Trainghiem – monngontai – HotelGrandSaigon

Tag Archives: Trainghiem – monngontai – HotelGrandSaigon

Trải nghiệm món ngon tại nhà hàng hotel Grand Saigon

Trong mùa dịch; gần như nhiều khách sạn lớn hoạt động rất khó khăn, do giãn cách xã hội, để vượt khó khăn các khách sạn đã vượt khó để hoạt với nhiều hình thức và trong thời điểm này Hotel Grand Saigon đã đưa ra một thực đơn khá ...