Home / Tag Archives: Trienlam – gdhoaky21

Tag Archives: Trienlam – gdhoaky21

Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ 2021 trực tuyến

Ngày 07/08/2021, Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ – EducationUSA thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ tổ chức buổi triển lãm trực tuyến Giáo dục Hoa Kỳ 2021. Đại diện 45 trường đại học và cao đẳng ...