Home / Tag Archives: Tu20-10 – banve – tautet

Tag Archives: Tu20-10 – banve – tautet

Từ ngày 20-10: Mở bán vé tàu Tết

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 20-10, ngành Đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020. Năm nay, lượng vé giảm hơn so với năm trước, nhiều mác tàu giảm giá vé. Khoảng 287.000 chỗ tàu Tết Ngành Đường sắt vừa công bố kế hoạch chạy tàu ...