Home / Tag Archives: UHEhuongden – D9Hdautien – ĐNA

Tag Archives: UHEhuongden – D9Hdautien – ĐNA

UEH hướng đến đại học đầu tiên của Đông Nam Á

Thư viện thông minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có hơn 398.000 đầu sách thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó có 600 đầu sách đến từ Harvard. Thư viện kết nối cơ sở dữ liệu với hơn 90 nhà xuất bản các trường đại ...