Home / Tag Archives: Vietsugarnhieu – chinhsach – hotro – vungnguyenlieu

Tag Archives: Vietsugarnhieu – chinhsach – hotro – vungnguyenlieu

Vietsugar: nhiều chính sách hỗ trợ vùng nguyên liệu

Những năm gần đây, diện tích vùng mía liên tục giảm khiến các nhà máy đường đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu. Để ổn định sản xuất lâu dài, Vietsugar (Công ty Cổ phần Đường Việt Nam) đã đưa ra nhiều chính sách nhằm phát triển, mở rộng ...