Home / Tag Archives: Vissanvandong – donggop – choquy – muavaccine – covid19

Tag Archives: Vissanvandong – donggop – choquy – muavaccine – covid19

Vissan van động đóng góp cho quỹ mua vaccine Covid-19

Ngày 02/03/2021, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan đã tổ chức buổi vận động quyên góp để ủng hộ kinh phí gây quỹ mua Vaccine Covid-19 cho toàn dân do Đài truyền hình TP.HCM kêu gọi trong chương trình: “Triệu trái tim – Một tấm ...