Home / Tag Archives: VNchutich – asean2020

Tag Archives: VNchutich – asean2020

Họp báo quốc tế về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo quốc tế về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Chủ tọa họp báo có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Vật chất-Hậu cần ...