Home / Tag Archives: VPBankphat – hanh15trieu – CPESOP

Tag Archives: VPBankphat – hanh15trieu – CPESOP

VPBank thông báo phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP trong tháng 8

VPBank sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu… Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã VPB) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank ...