Home / Tag Archives: World vision – Vientro – thietbi – yte – choquan4 –

Tag Archives: World vision – Vientro – thietbi – yte – choquan4 –

World vision trao hàng viện trợ khẩn cấp cho quận 04

Chiều 17/06/2021; UBND quận 04 đã viện trợ thiết bị trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia để ứng phó và hồi phục sau đại dịch Covid-19 của World Vision Việt Nam. Trong tháng 06/2021; có 03 khu ...