Home / Tag Archives: XKNS -gapkho – mua Covid19

Tag Archives: XKNS -gapkho – mua Covid19

Xuất khẩu nông sản gặp khó do dịch Covid-19

Tác động từ dịch bệnh Covid-19 lên xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng là không hề nhỏ. Trước thực trạng đó, Bộ Công Thương kêu gọi người dân chung tay ủng hộ nông dân trong nước tiêu thụ nông sản; ...