Home / Doanh nghiệp (page 2)

Doanh nghiệp

Tự tin làm giàu trên mảnh đất quê hương

Bằng ý chí, cùng sự kiên trì, nhiều nhà nông trẻ ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2018, sau khi tham quan, tìm hiểu, học tập các mô hình phát triển kinh tế ...

Thu hút lao động ở các doanh nghiệp: Luôn gặp khó!

Qua khảo sát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 16% doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm (GTVL) của Trung tâm GTVL tỉnh, còn lại là do doanh nghiệp tự tổ chức tuyển dụng lao động. Con ...