Home / Du lịch / Resort – Khách sạn

Resort – Khách sạn

Công bố nhà thầu chính cho khách sạn Wínk

NCTH – ngày 11/04/2019; ICC-Kajima – dự án liên doanh giữa Indochina Capital – Nhà phát triển đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và Kajima Corporation – Tập đoàn bất động sản Nhật Bản đã tổ chức lễ khởi công và chỉ định Newtecons – một ...