Home / Tag Archives: Phattrien – sanpham – caosu

Tag Archives: Phattrien – sanpham – caosu

Hội thảo chuyên đề: phát triển sản phẩm cao su và nhựa

Hội thảo chuyên đề “Phát triển sản phẩm Cao su & Nhựa – Những đòi hỏi mới từ các ngành công nghiệp tại Việt Nam”; do Rubber & Tyre Vietnam 2020, RubberTech Vietnam 2020 và Plastech Vietnam 2020 chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 11/12/2019, tại sạn khách sạn ...